Kompetens och kulturverksamhet - Egentliga Finland

Indikatorer för vuxenutbildningen i Egentliga Finland

I Egentliga Finland har man samlat in uppgifter om antalet deltagare i vuxenutbildning på området och deras bakgrund samt om antalet ordnade utbildningar. Avsikten är att i fortsättningen följa både deltagandet i utbildningen och eventuellt utbildningens genomslagskraft med hjälp av vuxenutbildningsindikatorerna.
Vuxenutbildning ges av högskolor (universitet, yrkeshögskolor och deras separata enheter), yrkesläroanstalter på andra stadiet samt vuxenutbildningscentrer, specialyrkesläroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (folkskolor, arbetarinstitut, medborgarinstitut, sommaruniversitet) samt kvällsgymnasium.

 

Uppdaterad

Genvägar