Nagu norra rutt

Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) sköter förbindelsefartygstrafiken på Nagu norra rutt med  MS Falkö enligt serviceavtal 2010 -2018. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten angående trafiken i fråga. Intressegrupperna skall höras innan tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser