Nagu norra rutt

Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) sköter förbindelsefartygstrafiken på Nagu norra rutt med  MS Falkö enligt serviceavtal 2010 - 2018. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten angående trafiken i fråga. Intressegrupperna skall höras innan tidtabellerna publiceras.

Förbindelsefartyg Falkö trafikerar fr.o.m. 18 maj från den förnyade bryggan i Nagu kyrkoby. 

Uppdaterad

På andra webbplatser