Nagu södra och tvärrutt

Ferentes Ab sköter förbindelsefartygstrafiken med MS Nordep på Nagu södra rutt och med Ms Cheri / Ms Myrskylintu på Nagu tvärrutten enligt serviceavtal 2013 -2021. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten angående trafiken i fråga. Intressegrupperna skall höras före tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad