Nagu södra och tvärrutt

JS Ferryway Ab Ltd sköter förbindelsefartygstrafiken med MS Nordep på Nagu södra rutt och med MS Hitis på Nagu tvärrutten enligt serviceavtal 2013 -2021. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten angående trafiken i fråga. Intressegrupperna skall höras före tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad