Nagu - Själö - Hanka (Rimito) - Lilla ringvägen

NTM-centralen stöder trafik under sommarmånaderna på Lilla ringvägen. Sundqvist Investments Oy Ab sköter trafiken med MS Östern. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tidtabellen.

 

Uppdaterad