Närpes Nybro, Närpes

Illustrationsbild

Landsvägsbron Närpes Nybro blev färdig 1842. Den är en stenvalvsbro med tre öppningar. Den planerades 1839 av C.F. Favor som var medlem i strömrensningsdirektionen.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).