Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen måste man göra anmälan om vissa åtgärder som orsakar olägenheter för miljön till miljötillståndsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten. NTM-centralen fungerar som tillsynsmyndighet exempelvis när verksamhet som orsakar buller och skakningar sträcker sig över flera kommuners område.

Läs mer:

Regional information

Muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus tekee vuosittain päätöksiä muista ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista.


Uppdaterad

Ta kontakt