Mt 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa, TS

Hankekuvaus ja -perustelut

Keski-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa maantien 640 parantamiseksi Vuonteensalmen sillan kohdalla Laukaan kunnassa. Tiesuunnitelma sisältää uuden vesistösillan rakentamisen, laivaväylän siirron sekä sillan rakentamiseen liittyvien teiden ja liittymien uudelleen järjestelyt.

Nykyisen sillan rakenteet rajoittavat sekä maantiekuljetuksia että vesiliikennettä.

Havainnevideo Vuonteensalmesta (YouTube, 6:54 min)

Seututie 640 Metsolahti - Vihtavuori toimii häiriötilanteissa valtatien 4 varareittinä, mm. Vaajakosken kohdan häiriötilanteissa. Tällä hetkellä Vuonteensalmen sillan voi ylittää maksimissaan 4,6 metriä korkeat ajoneuvot ja sillalla on painorajoitus.

Vuonteensalmen sillan käyttökelpoisuus on tutkittu ja sen on todettu olevan rakenteiltaan korjauskelvottomassa kunnossa ja käyttöikänsä päässä. Nykyisen sillan leventäminen ja alikulkukorkeuden kasvattaminen ei ole mahdollista.

Sillan toiminnallisten puutteiden johdosta elinkeinoelämän kuljetuksien on kierrettävä silta. Metsäteollisuus on priorisoinut seututien 640 tärkeäksi kuljetusyhteydeksi ja silta on ehdotettu kunnostettavaksi.

Sillan alittaa vesiväylä Vaajakosken sulku - Kuhankosken sulku. Vesiväylän kohdalla alikulkukorkeus on ylivedestä HW mitattuna noin 3,6 metriä. Muut Keitele-Päijänne -kanavareitin matalat sillat ovat Paatelan sulun pohjoispuolen sillat ja Vaajakosken ratasillat.

Hanke sisältyy Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2016 julkaisemaan siltojen peruskorjausvelkaohjelmaan.

Toimenpiteet

Uusi Vuonteensalmen silta rakennetaan nykyisen sillan viereen, sen pohjoispuolelle (Ve1). Sillan alikulkukorkeutta suunnitellaan nostettavaksi 5,5 metriin (6 m). Tiesuunnitelmassa tullaan lisäksi esittämään kevyen liikenteen väylän rakentamista maantien 640 varteen uuden sillan ja Vuonteen koulun välille.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on nähtävänä Laukaan kunnassa 18.5.-19.6.2017 välisen ajan: https://www.laukaa.fi/kuulutus/tiesuunnitelma

Tiesuunnitelmaan on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kirjallisesti. Muistutus jätetään Laukaan kuntaan, mutta se osoitetaan Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat projektipäällikkö Kari Komi, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 029 502 4691 sekä projektipäällikkö Martti Kokoi, Sito Oy, puh. 020 747 6732.

Uppdaterad