Exhibition Explorer för SM-företags gemensamma internationella mässprojekt

Business Finlands Exhibition Explorer är avsett för finländska SM-företags gemensamma internationella mässprojekt, som

  • gör exportstrukturen mångsidigare,
  • främjar företagets och nya innovationers inträde på marknaden,
  • i övrigt främjar företagets internationalisering och internationella konkurrenskraft.
  • förbättrar färdigheten att internationaliseras hos företag som håller på att inleda exportverksamhet,
  • främjar påbörjandet av ny exportverksamhet eller öppnande av ett nytt marknadsområde,
  • ökar exporten till företagets gamla marknadsområden.

Exhibition Explorer (businessfinland.fi)

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.