Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakning

IllustrationsbildNTM-centralerna har som uppgift att administrera uppgifter som berör ansökning, utbetalning och övervakning av jordbrukarstöd, samt att trygga säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket.

En förutsättning för beviljande och utbetalning av EU-stöd är tillräcklig tillsyn över medelsanvändningen.

NTM-centralernas kontaktuppgifter

Regional information

Maatilojen tuotannon ohjaus, viljelijätuet ja valvonta - Etelä-Savo

Maataloustukien päätukien hakuaika päättyy 17.6.2019. Myös ELY-keskuksesta haettavien ympäristösopimusten hakuaika päättyy 17.6.2019.

Maatalouden tukijärjestelmään kuuluvan valvonnan järjestämisestä Etelä-Savon ELY-keskuksessa vastaa maaseutupalvelut -yksikön johtava asiantuntija Ritva Vaittinen. Hän myös ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • Ruokaviraston ELY-keskukselle delegoimia valvonta, tarkastus- ja varmistamistehtäviä
  • EU:n suorien tukien tukioikeuksia

Maaseutupalvelut -yksikön johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän ympäristösopimuksia
  • luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon sitoumuksia
  • luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän tehtäviä
  • ei-tuotannollisia investointeja lukuun ottamatta LEADER- toimintatapaa.

Uppdaterad

På andra webbplatser

Regionala länkar