Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakning

IllustrationsbildNTM-centralerna har som uppgift att administrera uppgifter som berör ansökning, utbetalning och övervakning av jordbrukarstöd, samt att trygga säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket.

En förutsättning för beviljande och utbetalning av EU-stöd är tillräcklig tillsyn över medelsanvändningen.

NTM-centralernas kontaktuppgifter

Regional information

Maatilojen tuotannon ohjaus, viljelijätuet ja valvonta - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Maaseutu ja energia -yksikkö


Uppdaterad

På andra webbplatser

Regionala länkar