› Tillbaka till den grafiska version

Landsbygdsnäringar

En av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen beviljar stöd för investeringar och utveckling till gårdar, SME-företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och mikroföretag på landsbygden. Stöd kan beviljas till utvecklingsprojekt som främjar näringsgrenarnas verksamhetsmöjligheter samt uppmuntrar till ny företagsverksamhet och utvecklar fungerande företag.

Stödnivåerna och finansieringsformerna varierar något beroende på ELY-central. Kontakta NTM-centralen i regionen om du planerar investeringar, byggande eller annan utvecklingsverksamhet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

 

Regional information

Maaseutuelinkeinot – Kainuu


Eteenpäin haluavia maaseudun yrityksiä haetaan taas Kasvupolulle

Haku KasvuOpenin Maaseudun kasvupolulle on nyt auki. Yritysten toimialaa ei ole rajattu, tärkeintä on halu kasvaa ja päästä eteenpäin. Hae mukaan tai haasta hakemaan mukaan 10.12.2017 mennessä.

 

Kainuun ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluja. Alasivuilla on tarkemmin tietoa ja hyödyllisiä linkkejä erityisesti maaseuturahaston (mavi) sivuille, joista löytyy tarkin ja ajankohtaisin tieto eri asioista. Alla Kainuun ELY-keskuksen työntekijöiden yhteystiedot.

Asiantuntijoiden yhteystiedot:


Rahoituspalvelut
Muut tuet
Tukien maksatukset
Valvontatehtävät

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela