Landsbygdsnäringar

IllustrationsbildEn av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen beviljar stöd för investeringar och utveckling till gårdar, SME-företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och mikroföretag på landsbygden. Stöd kan beviljas till utvecklingsprojekt som främjar näringsgrenarnas verksamhetsmöjligheter samt uppmuntrar till ny företagsverksamhet och utvecklar fungerande företag.

Stödnivåerna och finansieringsformerna varierar något beroende på ELY-central. Kontakta NTM-centralen i regionen om du planerar investeringar, byggande eller annan utvecklingsverksamhet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

 

Regional information

Maaseutuelinkeinot -Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita, lisäksi ELY-keskuksen maaseutuyksiköllä on joitain elintarviketuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä.

Ajankohtaista

Pohjois-Karjalan, Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskukset teettivät Itä-Suomen yhteisen maaseutuohjelmien 2014-2020 väliarvioinnin, joka valmistui syyskuussa 2018. Väliarvioinnissa selvitettiin, miten maaseudun kehittämistyön vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa kuluvalla ja tulevalla ohjelmakaudella. Väliarvioinnin toteutuksesta vastasivat Suomen aluetutkimus FAR ja Augurix Oy.

Valintajaksot vuonna 2019

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Yritystuet

Yritystukien valintajaksot ovat kuukauden mittaisia ja päättyvät aina kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, paitsi kesä- ja heinäkuu on yksi valintajakso.

Yritysryhmähankkeisiin sovelletaan yritystukien valintajaksoja (asetus 1174/2014 2 § 1. mom. 9. kohta).

Hanketuet

1.11.2018 – 28.2.2019
1.3. – 31.5.2019
1.6. – 31.10.2019

Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus hanke- ja yritystukiin on vuonna 2019 noin 5,5 miljoonaa euroa.

Maatalouden investointituet

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

Nuoren viljelijän aloitustuki

  •  1.11.–31.1.
  • 1.2.–30.4.
  • 1.5.–31.7.
  • 1.8.–31.10.

Maaseutuohjelma

Maaseutuohjelma, virallisemmin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020, on työkalu, jolla kehitetään suomalaista maaseutua ja samalla koko maata. Suomessa maaseuduksi luetaan 95 % pinta-alasta. Pohjois-Savo on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta. Pois rajautuvat vain Kuopion ja Varkauden kaupunkialueet.

Maaseutuohjelman tukia voivat hakea muun muassa viljelijät, maaseudun yritykset, maaseudun asukkaat, oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot ja kunnat. Tukia haetaan ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä.

Maaseutuohjelman toimia voit seurata sosiaalisessa mediassa mm. tunnisteiden #maaseutufi, #LeaderFi, #maatinki ja @maaseutufi avulla ja Facebookissa maaseutu – tilaa elämälle sivulla sekä Maatinki - maaseudun kehittäjille Pohjois-Savossa ryhmässä.

Lue lisää maaseuturahoituksen mahdollisuuksista Pohjois-Savossa


Lisätietoja maaseudun tuista Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:
Pohjois-Savon maaseutuohjelma:
yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, puh. 0295 026 692
maaseutukoordinaattori Henna Huovinen, puh. 0295 026 604
Yritystuet: yritystutkija Pekka Stjerna, puh. 0295 026 625
Investointituet: maaseutuasiantuntija Juha Ikäheimo, puh. 0295 026 010
Investointituet: maaseutuasiantuntija Eija Eskelinen, puh. 0295 026 704
Hanke- ja yritystuet: maaseutuasiantuntija Eija Äärilä, puh. 0295 026 623
Leaderasiat: Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen, puh. 0295 026 639

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Uppdaterad