Landsbygdsnäringar

IllustrationsbildEn av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen beviljar stöd för investeringar och utveckling till gårdar, SME-företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och mikroföretag på landsbygden. Stöd kan beviljas till utvecklingsprojekt som främjar näringsgrenarnas verksamhetsmöjligheter samt uppmuntrar till ny företagsverksamhet och utvecklar fungerande företag.

Stödnivåerna och finansieringsformerna varierar något beroende på ELY-central. Kontakta NTM-centralen i regionen om du planerar investeringar, byggande eller annan utvecklingsverksamhet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

 

Regional information

Maaseutuelinkeinot - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita. Rahoitusta saavat myös hankkeet, joilla parannetaan elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, kannustetaan yritysten perustamista ja kehitetään jo toimivia yrityksiä.

Lisäksi ELY-keskuksella on joitain elintarviketuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikkö käsittelee mm. seuraavat asiat:

  • EU:n maatalous- ja kalatalouspolitiikan tukitoimet
  • maatilojen rahoitustoimenpiteet ja valvonta
  • maatalouden ympäristöasiat
  • elintarviketuotannon tarkastustehtävät
  • uusiutuva energia ja energiatehokkuus
  • maaseudun yritys- ja kehittämishankkeiden ratkaiseminen
  • maaseutu- ja kalatalouspolitiikkaan liittyvä tukivalvonta
  • kalatalouden kehittäminen ja yleisen kalatalousedun valvonta sekä vapaa-ajan kalatalouden ja kalavarojen hoidon tehtävät

Pohjois-Karjalan maaseututilastoja kuluvalta ohjelmakaudelta ja vuodelta 2017 tästä linkistä (Maakaista.fi-sivusto)


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela