Coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag

Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin - ansökningstiden inleddes 18.5.2020

Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020. NTM-centralerna kan bereda utbetalningsbeslut medan avbrottet pågår (Livsmedelsverkets nyhet 24.6.2020)

Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020. NTM-centralerna kan bereda utbetalningsbeslut medan avbrottet pågår (Livsmedelsverkets nyhet 24.6.2020)

 

Från regionerna

Uppdaterad