Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Från regionerna

Maaseudun yritystuet -Etelä-Pohjanmaa

Yritystukia voi hakea jatkuvasti, tukihakemukset kuitenkin arvioidaan ja ratkaistaan tukijaksoittain (valintajaksot) ELY-keskukseen jätettyjen hakemusten osalta.  Käytössä ovat valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit, jotka ovat löydettävissä sekä valtakunnallisesta ohjelmasta www.maaseutu.fi sekä Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa. Kukin ELY-keskus alueellaan huolehtii hankkeiden valintamenettelystä ja pisteytyksestä. Valintajaksoja on neljä vuodessa ja ne päättyvät tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun lopussa.

Etelä-Pohjanmaan maaseuturahaston yritystukien linjaukset löytyvät täältä (pdf)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysten rahoitusmahdollisuuksiin voit tutustua Uutisjyvät lehden yrittäjyyden teemanumerossa, joka sisältää myös esimerkkejä maaseuturahastososta rahoitetuista kohteista.


Uppdaterad