› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Från regionerna

Finansiering av landsbygdsföretag - Nyland

Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samarbete definierat landsbygdsområdet.

Urvalsperioder av företagsstöd i Nylands NTM-central

  • 1.9.–31.10.2020 (? euro)

Ytterliga information

  • Siina Viskari, siina.viskari(at)ely-keskus.fi, 0295 021 178
  • Tony Lassas, tony.lassas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 091
  • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ely-keskus.fi, 0295 021 115

Uppdaterad