› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Läs mer Minimera

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. 1.	Ditt företag har förutsättningaratt bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. 2.	Din företagsverksamhet är yrkesmässig och utövas som huvudsyssla. Ditt företag ger dig i din egenskap av företagare eller åtminstone en arbetstagare huvudsaklig utkomst. 3.	Stödet är av stor betydelse för både ditt företag och den ort där företaget finns.  4.	När de företag som beviljas finansiering väljs ut beaktas bland annat konkurrensförutsättningarna inom branschen, marknadsområdets storlek och affärsidéns nyhetsvärde. 5.	Ditt företag finns på landsbygden. Sammanlagt 95 % av Finland består av landsbygd.  6.	Du kan ansöka om finansiering för investeringar som behövs för att inleda företagsverksamhet eller förstora ditt företag. 7.	Investeringsstöd kan beviljas företag som växer och utvecklas samt gårdar som inleder företagsverksamhet utanför jordbruket. 8.	Du kan förhandsplanera genomförandet av en investering genom att låta utföra en genomförbarhetsstudie. 9.	Du kan få nyetableringsstöd för sakkunnig- och rådgivningstjänster när du grundar ditt första företag eller moderniserar din affärsverksamhet i stor omfattning, till exempel byter till en ny bransch. Du kan också få stöd för försök där du planerar, testar och utvecklar nya produkter och tjänster. 10.	Du kan utveckla din företagsverksamhet tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer.

Från regionerna

Maaseudun yritysrahoitus - Keski-Suomi

Rahoitus koskee koko Keski-Suomea lukuun ottamatta Jyväskylän keskusta-aluetta (ks. kartta aluerajauksesta tästä).

Rahoitusta voivat saada mikro- ja pienyritykset investointeihin ja yrityksen perustamiseen tai  toimivan yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen. Keskisuurille yrityksille tukea voidaan myöntää silloin, kun tuettavan toimenpiteen lopputuote on maataloustuote. Maatila voi hakea rahoitusta toiminnan monipuolistamiseen maatalouden ulkopuolelle. Tuen kohteena voi olla esimerkiksi puun jatkojalostus, metallityöt, lämpöyrittäjyys ja energiapuun korjuu. Leader-ryhmät käyttävät yritysrahoituksensa kohdentamisessa pääosin samoja suuntaamisperusteita kuin ELY-keskus.

Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaamiseen Keski-Suomessa voit tutustua oikealla alueelliset linkit -kohdasta.

Esite: 10 FAKTAA KESKI-SUOMEN MAASEUTUOHJELMAN YRITYSRAHOITUKSESTA

 

Tilastoja:

Maaseudun investointituet 2014
Maataluden investointituet 2013
Maatalouden investointituet 2012
Maatalouden investointituet 2011

Rahoituspäätökset 2014
Rahoitustukipäätökset 2013
Rahoitustukipäätökset 2012
Rahoitustukipäätökset 2011

 

Yritysrahoitusinfo 19.1.2016, materiaalit


Uppdaterad