› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Läs mer Minimera

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. 1.	Ditt företag har förutsättningaratt bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. 2.	Din företagsverksamhet är yrkesmässig och utövas som huvudsyssla. Ditt företag ger dig i din egenskap av företagare eller åtminstone en arbetstagare huvudsaklig utkomst. 3.	Stödet är av stor betydelse för både ditt företag och den ort där företaget finns.  4.	När de företag som beviljas finansiering väljs ut beaktas bland annat konkurrensförutsättningarna inom branschen, marknadsområdets storlek och affärsidéns nyhetsvärde. 5.	Ditt företag finns på landsbygden. Sammanlagt 95 % av Finland består av landsbygd.  6.	Du kan ansöka om finansiering för investeringar som behövs för att inleda företagsverksamhet eller förstora ditt företag. 7.	Investeringsstöd kan beviljas företag som växer och utvecklas samt gårdar som inleder företagsverksamhet utanför jordbruket. 8.	Du kan förhandsplanera genomförandet av en investering genom att låta utföra en genomförbarhetsstudie. 9.	Du kan få nyetableringsstöd för sakkunnig- och rådgivningstjänster när du grundar ditt första företag eller moderniserar din affärsverksamhet i stor omfattning, till exempel byter till en ny bransch. Du kan också få stöd för försök där du planerar, testar och utvecklar nya produkter och tjänster. 10.	Du kan utveckla din företagsverksamhet tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer.

Från regionerna

Maaseudun yritysrahoitus  - Pohjois-Savo

Lue lisää yrittäjyyden menestystarinoista Yrittävä Maaseutu -lehdestä! (lehtiluukku.fi)

Perustamistuki

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- ja neuvontapalveluita. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella. Perustamistukea voi saada enintään 35 000 € ja se maksetaan 2–3 erässä.

Investointituki

Investointitukea voi hakea uusien koneiden hankintaan, rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin tai patentteihin. Erityisestä syystä voidaan tukea myös rakennusten hankintaa. Tukea voi saada 20–35 % kustannuksista. Ennen investoinnin toteuttamista tukea voi hakea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada 40–50 %.

Muista, että tukihakemuksesi on tultava vireille ennen hankkeen aloittamista!

Vireille tulon edellytykset


Hakemus ei tule vireille ennen kuin siinä on esitetty seuraavat yksilöidyt ja todenmukaiset tiedot ja liitetty seuraavat asiakirjat:

  • tuen hakija
  • hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
  • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
  • haetun tuen määrä
  • yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma
  • haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma

Vireille tulosta ilmoitetaan hakijalle sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt vireille tulotarkastuksen. Vireille tulotarkastus tehdään pääsääntöisesti muutaman päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä järjestelmään.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Aloittaminen on määritelty maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) 30 ja 31 §:ssä.

Kysy lisää maaseudun yritysrahoituksesta

 


Uppdaterad