› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Läs mer Minimera

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. 1.	Ditt företag har förutsättningaratt bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. 2.	Din företagsverksamhet är yrkesmässig och utövas som huvudsyssla. Ditt företag ger dig i din egenskap av företagare eller åtminstone en arbetstagare huvudsaklig utkomst. 3.	Stödet är av stor betydelse för både ditt företag och den ort där företaget finns. 4.	När de företag som beviljas finansiering väljs ut beaktas bland annat konkurrensförutsättningarna inom branschen, marknadsområdets storlek och affärsidéns nyhetsvärde. 5.	Ditt företag finns på landsbygden. Sammanlagt 95 % av Finland består av landsbygd. 6.	Du kan ansöka om finansiering för investeringar som behövs för att inleda företagsverksamhet eller förstora ditt företag. 7.	Investeringsstöd kan beviljas företag som växer och utvecklas samt gårdar som inleder företagsverksamhet utanför jordbruket. 8.	Du kan förhandsplanera genomförandet av en investering genom att låta utföra en genomförbarhetsstudie. 9.	Du kan få nyetableringsstöd för sakkunnig- och rådgivningstjänster när du grundar ditt första företag eller moderniserar din affärsverksamhet i stor omfattning, till exempel byter till en ny bransch. Du kan också få stöd för försök där du planerar, testar och utvecklar nya produkter och tjänster. 10.	Du kan utveckla din företagsverksamhet tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer.

Från regionerna

Maaseudun yritysrahoitus - Etelä-Pohjanmaa

Uudistuksia hakumenettelyyn ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 rahoitettavien maaseudun hanke- ja yritystukien haku avautui toukokuussa 2015 ja ensimmäiset päätökset tehtiin joulukuussa 2015.

Maaseudun yritystukia saaneet 2015 -8/2016 (pdf)

Tukien hakeminen tapahtuu pääasiassa sähköisesti Hyrrä –palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Kirjautumiseen tarvitaan Katso –tunniste, jonka käytöstä löytyy lisätietoa osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi jättää hakemuksen ilman Katso –tunnistetta. ELY-keskus neuvoo asiakkaita tukien hakemisessa.

Jatkuva haku, valintajaksot ja valintaperusteet

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Yritystukien valintajaksoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on vuonna 2018:

 • 1.11.2017-31.1.2018
 • 1.2.2018-30.4.2018
 • 1.5.2018-31.7.2018
 • 1.8.2018-31.10.2018

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet. Maaseudun yritystukien valintaperusteet löytyvät alueellisista linkeistä sivun oikeasta laidasta.

Tutustu maaseuturahaston yritystuista tehtyihin linjauksiin:

Maaseuturahaston yritystukien linjaukset Etelä-Pohjanmaalla (pdf)

Maaseudun yritysrahoituksesta saat lisätietoa alueemme asiantuntijoilta, joihin on suositeltavaa olla yhteydessä ennen yritystukihakemuksen jättämistä.

 • Reijo Kivimäki, puh, 0295 027 570
 • Juha Koski, puh. 0295 027 574

Tuen piiriin kuuluvat myös maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan muuta yritystoimintaa maatalouden ohella.

Investointituki maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen

 • Reijo Kivimäki, puh. 0295 027 570
 • Juha Koski, puh. 0295 027 574

Maksatus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettyjen yritystukien maksatuksia käsittelevät

 • Anne Palokoski, puh. 0295 027 579
 • Anu Köykkä, puh. 0295 027 580

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad