› Tillbaka till den grafiska version

Finansiering av landsbygdsföretag

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd sökes från NTM-centralerna eller från lokala Leader-grupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare. Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Från regionerna

Maaseudun yritysrahoitus - Häme

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavien maaseudun yritystukien haku jatkuu vuonna 2020 tämän hetkisen tiedon mukaan neljällä hakujaksolla lokakuun loppuun. Vuoden ensimmäinen hakujakso päättyy 31.1.2020, ja seuraavat 30.4., 31.7. ja 31.10. Rahoituksen varmistamiseksi hakemus kannattaa jättää huhtikuun loppuun mennessä.

Maaseutuohjelmasta voidaan myöntää investointitukea maaseudulla toimiville alle 50 henkilön pienyritysten investointeihin. Tukea voi hakea myös pienet ja keskisuuret elintarvikealan yritykset kaupunkialueilla jos ne tuottavat ja myyvät pääosin maataloustuotteiden ensiasteen jalosteita.

Hämeen ELY-keskus ei pääsääntöisesti rahoita sisä- ja reunakaupunkialueella sijaitsevia yrityksiä.  Oman yrityksesi sijainnin voit tarkistaa Arcgis -verkkopalvelusta.

Sijainnista riippumatta maataloustuotteita jalostaville alle 250 henkilön pk-yrityksille voidaan myöntää rahoitusta yrityksen tuottavuutta ja tuotteiden laadun parantamista koskeviin investointeihin.

Sähköinen hakeminen

Rahoitushakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa kuitenkin olla yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Hyrrä-palvelussa on helppo tehdä hakemus, seurata asian käsittelyä ja selata omia hakemustietoja. Katso-palvelussa organisaation edustaja voi perustaa Katso-tunnisteen sekä hallinnoida organisaation tietoja, alitunnisteita ja valtuuksia.

Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen ja uusien koneiden hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan ja tuki on 20–35 %.

Pääsääntöisesti tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista voi olla 2 milj. euroa alueellisesti vuosittain/tukijaksoittain käytettävissä olevien varojen puitteissa.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi myös päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Yli 3750 euron toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille yli 3000 euron toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen. Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi:n yritysosiossa on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Linkkejä ja lisätietoa

Lahti on kokonaisuudessaan, Nastolan liitosaluetta lukuunottamatta, rajattu muun yritystoiminnan osalta maaseudun yritystukien ulkopuolelle. Aluerajauskartta löytyy maanmittauslaitoksen sivuilta. Kopio oheinen linkki selaimeen ja voit tarkastaa alueen tukikelpoisuuden: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589.

Kaupunkeja koskevat aluerajaukset eivät koske SEUT liitteen I mukaista maataloustuotteiden jalostusta, eikä maatilojen toiminnan monipuolistamisen investointitukia.

Yhteistyösopimuksen mukaan Leader- toimintaryhmät vastaavat ensisijaisesti yritysrahoituksesta Hollolan, Forssan ja Heinolan (sisemmillä ja ulommilla) kaupunkialueilla, jotka maa- ja metsätalousministeriön antamien Leader-ryhmän kriteerien mukaan voivat olla maaseutualueita, mutta Suomen ympäristökeskuksen aluetypologiassa määritellään sisemmäksi tai ulommaksi kaupunkialueeksi.

Lisätietoja maaseutualueista ja maaseudun yritystuista löydät Ruokaviraston sivuilta

Yli 2500 euron hankinnoissa tarvitaan selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Apuna voi käyttää lomaketta

Kun toimiva, vähintään kolme tilikautta  toiminnassa ollut yritys hakee tukea investointiin, investoinnin ja sen vaikuttavuuden voi esittää toimenpidesuunnitelmalla sekä yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeilla T2 ja T4.

Alkavan yrityksen tulee esittää suunnitelma Oma Yritys-Suomen liiketoimintasuunnitelmalla. Lisätietoa löytyy osoitteesta

Hämeen ELY-keskus ja alueen viisi paikallista Leader-toimintaryhmää neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä

Yritysten neuvontapalvelut Hämeessä

Hankkeen valmisteluun saat apua alueellisilta yritysyhteyshenkilöiltä tai neuvojilta. Alla olevilta kartoilta löydät Kanta- ja Päijät-Hämeen yritysneuvojat ja heidän yhteystietonsa kunnittain.

Päijät-Häme

Kanta-Häme


Uppdaterad