Maantie 950 kevyen liikenteen väylä välille Salla - Sallatunturi

Maantie 950 (Hautajärventie) kevyen liikenteen väylän rakentamisen välillä Salla - Sallatunturi on valmistunut.

Hankkeessa rakennettiin 6,3 km:n pituinen kevyen liikenteen väylä maantien 950 varteen Sallan kuntakeskuksen ja Sallatunturin välille. Väylä rakennettiin kuntakeskuksesta katsoen vasemmalle puolelle. Kirkonkylän puoleiseen päähän rakennettiin suojatiesaareke maantielle 950. Tieosuudelle rakennettiin myös valaistus. Ruuhijoen ylittävän sillan rinnalle rakennettiin erillinen kevyen liikenteen ylikulkusilta.

Tieosuus rakennettiin pääosin kesän ja syksyn 2017 aikana. Ruuhijoen ylittävän kevyen liikenteen ylikulkusillan rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2018. Viimeistelytyöt ja  asfaltointi tehtiin kesällä 2018. Hanke valmistui kokonaan syyskuussa 2018.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi Veljekset Karjalainen Oy Savukoskelta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 1,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). Niistä puolet rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston eli EAKR:n tuella. Liikennevirasto rahoitti noin 30 % hankkeen kustannuksista ja loput 20 % Sallan kunta.

Hankkeella parannetaan liikenneturvallisuutta Sallan ja Sallatunturin välillä ja taataan alueen asukkaille ja matkailijoille miellyttävät kevyen liikenteen käyttömahdollisuudet. Hanke edistää kesämatkailun sekä kestävän kehityksen mukaisen matkailun kehittämistä. Profiloituminen ekologiseksi matkailukeskukseksi lisää matkailijamääriä ja parantaa pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja
Lapin ELY–keskus projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi puh. 040 559 4051
Sallan kunta / tekninen johtaja Olli Aatsinki puh. 040 564 2435

 

Uppdaterad