Landskapsreformen

Landskapsreformen medför en bred förändring av kundbetjäning, förvaltning, verksamhetssätt och aktörernas roller. I fortsättningen ordnas den offentliga förvaltningen i Finland på tre plan, staten, landskapet och kommunen. De självstyrande landskapen bildas utifrån den nuvarande landskapsfördelningen. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Inför beredningen av landskapsreformen på det regionala planet har man grundat projektorganisationer där NTM-centralerna deltar i arbetet med att skapa förnyade tjänster i de framtida landskapen. I huvudsak fortsätter NTM-centralernas inom de nya landskapen och inom de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som kommer att grundas.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela