Landskapsreformen

Landskapsreformen medför en bred förändring av kundbetjäning, förvaltning, verksamhetssätt och aktörernas roller. I fortsättningen ordnas den offentliga förvaltningen i Finland på tre plan, staten, landskapet och kommunen. De självstyrande landskapen bildas utifrån den nuvarande landskapsfördelningen. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Hur blir din vardag efter landskaps- och vårdreformen? Mittlandskap.fi -webbplatsen hittar du alla väsentliga fakta om landskaps- och vårdreformen. Läs om reformen och ditt landskap redan nu!

Uppdaterad