Landskapsreformen

Landskaps- och vårdreformens planerande och verkställande har avbrutits den 8.3.2019. Den kommande regeringen fattar beslut om arbetet med reformen ska fortsätta. Den fattar också beslut om utnyttjandet av det arbete som gjorts.

Läs mera:

Landskapsreformen medför en bred förändring av kundbetjäning, förvaltning, verksamhetssätt och aktörernas roller. I fortsättningen ordnas den offentliga förvaltningen i Finland på tre plan, staten, landskapet och kommunen. De självstyrande landskapen bildas utifrån den nuvarande landskapsfördelningen. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Hur blir din vardag efter landskaps- och vårdreformen? Mittlandskap.fi -webbplatsen hittar du alla väsentliga fakta om landskaps- och vårdreformen. Läs om reformen och ditt landskap redan nu!

Uppdaterad