› Tillbaka till den grafiska version

Invandring

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralernas uppgifter i anslutning till invandraring omfattar bland annat:

  • att planera och styra arbetet med att integrera invandrare
  • att styra och råda kommunerna i frågor som gäller mottagning av flyktingar samt att ingå avtal med kommunerna om anvisning av flyktingar till kommunerna och främjande av deras integrering.
  • att utfärda regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft
  • att främja etnisk jämlikhet och icke-diskriminering.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den funktionella styrningen av invandrarärenden.

Den administrativa koordineringen av uppgifter som gäller invandring och integrering har samlats hos sju NTM-centraler. Invandringskontaktpersonerna vid alla femton NTM-centraler betjänar kunderna och samarbetspartnerna inom sitt eget område i invandringsärenden.

Arbets- och näringsbyråerna svarar för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration för invandrare som är registrerade som arbetssökande.

Mer information om invandring, integration och mottagande av flyktningar hittar du på webbplatsen integration.fi. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Invandring - Österbotten och Mellersta Österbotten

Samordningen av uppgifter som gäller invandring och integration har koncentrerats till sju NTM-centraler. NTM-centralen i Österbotten samordnar invandringsärenden i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Kontaktpersoner:

Emine Ehrström, chef för integrations- och ungdomstjänster, NTM-centralen i Österbotten
fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi, tfn 0295 028 684

Mauno Salmela, överinspektör, NTM-centralen i Södra Österbotten
fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 625


Uppdaterad