› Tillbaka till den grafiska version

Invandring

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralernas uppgifter i anslutning till invandraring omfattar bland annat:

  • att planera och styra arbetet med att integrera invandrare
  • att styra och råda kommunerna i frågor som gäller mottagning av flyktingar samt att ingå avtal med kommunerna om anvisning av flyktingar till kommunerna och främjande av deras integrering.
  • att utfärda regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft
  • att främja etnisk jämlikhet och icke-diskriminering.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den funktionella styrningen av invandrarärenden.

Den administrativa koordineringen av uppgifter som gäller invandring och integrering har samlats hos sju NTM-centraler. Invandringskontaktpersonerna vid alla femton NTM-centraler betjänar kunderna och samarbetspartnerna inom sitt eget område i invandringsärenden.

Arbets- och näringsbyråerna svarar för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration för invandrare som är registrerade som arbetssökande.

Mer information om invandring, integration och mottagande av flyktningar hittar du på webbplatsen integration.fi. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Maahanmuutto - Kaakkois-Suomi

Kotouttaminen.fi:n Alueet-osio sisältää maahanmuuttoon, pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyvää tietoa koko Suomen alueelta. Alueet-osion sisällön tuottavat Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä Polku -osion aluekoordinaattorit. Alueet-osio on jaettu laajennettujen ELY-alueiden mukaan. Osio sisältää myös ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa (kotouttaminen.fi)

Kaakkois-Suomen asiantuntijoiden yhteystiedot (kotouttaminen.fi)


Uppdaterad