› Tillbaka till den grafiska version

Invandring

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralernas uppgifter i anslutning till invandraring omfattar bland annat:

  • att planera och styra arbetet med att integrera invandrare
  • att styra och råda kommunerna i frågor som gäller mottagning av flyktingar samt att ingå avtal med kommunerna om anvisning av flyktingar till kommunerna och främjande av deras integrering.
  • att utfärda regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft
  • att främja etnisk jämlikhet och icke-diskriminering.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den funktionella styrningen av invandrarärenden.

Den administrativa koordineringen av uppgifter som gäller invandring och integrering har samlats hos sju NTM-centraler. Invandringskontaktpersonerna vid alla femton NTM-centraler betjänar kunderna och samarbetspartnerna inom sitt eget område i invandringsärenden.

Arbets- och näringsbyråerna svarar för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration för invandrare som är registrerade som arbetssökande.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Maahanmuutto - Pirkanmaa

Tehtävien toteuttamiseksi maahanmuuttotyön asiantuntijat Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen kuntien, koulutuksen järjestäjien, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. Toimintaa ohjaavat ministeriöt ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäasiainministeriö.

Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirjeet (pdf)

Ajankohtaista maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä Pirkanmaalta

Tampereen kaupungin ja Kotona Suomessa -hankkeen koulutukset ovat katsottavissa  http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus

  • 9.11.2016: Perhe ja kotoutuminen
  • 13.12.2016: Viranomaisten roolit ja eri oleskelulupiin liittyvät oikeudet
  • 19.1.2017: Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen
  • 16.2.2017: Kulttuurien välinen viestintä

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela