Trafiktillstånd och uttalande

Trafikrelaterade tillstånd, avtal och utlåtanden 

Vi styr externa aktörers verksamhet på vägområdet eller i dess närhet genom att fatta beslut om tillstånd, ingå avtal och avge utlåtanden. Vi beviljar även tillstånd som avser transporter.

REGIONAL INFORMATION


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. 18.6.–10.8. vard. kl 9–14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn).