Arbete - E-tjänster och blanketter

Lönegaranti (lomake.fi)

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Tjänsten är avsedd för privatpersoner och den kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder och mobilcertifikat). 

Regionförvaltningens e-tjänst

Invandring

Upphandling av arbetskraftsutbildning

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

på andra webbplatser

UPPHANDLING AV TJÄNSTER

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.