Bildning - E-tjänster och blanketter

Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden työllistämiseen, nuorten työllistämiseen taiteen, kulttuurin ja luovien alojen tehtäviin kolmannen sektorin kehittämishankkeissa

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

På andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.