› Tillbaka till den grafiska version

Trafikdirigering

Det behöves en trafikdirigerare för att stanna och dirigera den övriga trafiken om transporten rör sig avvikande från trafikreglerna. Trafikdirigeringen sköts av polisen eller en trafikdirigerare för specialtransporter (EKL-dirigerare). Användning av varningsbil fastställs enligt transportens mått (mer information om det till höger).

Till trafikdirigerarens uppgifter hör att

  • säkerställa före transporten att specialtransporten är laglig och att märkningen följer tillståndsvillkoren
  • säkerställa under transporten att man håller sig till de rutter som nämns i tillståndet och att tillståndsvillkoren följs
  • säkerställa att tillfälligt avlägsnade vägmärken och trafikanordningar omedelbart placeras tillbaka på rätt plats
  • meddela om vägmärken och trafikanordningar som gått sönder samt om brott på el-, telefon- eller andra ledningar
  • se till att specialtransporten inte i onödan stör den övriga trafiken samt ordna omkörningsmöjlighet för den övriga trafiken tillräckligt ofta.

Om det finns flera trafikdirigerare med vid transporten ska en av dem fungera som ledande trafikdirigerare.

Utbildning av trafikdirigerare

Endast EKL-dirigerare som utbildats för uppgiften får fungera som trafikdirigerare. Vänd dig till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) för mer information om kraven och utbildningen.

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

NTM-centralen i Birkaland,
Kundservice, Specialtransporter
PB 297, FI-33101 TAMMERFORS
Fax: +358 206 02 6301
 E-post: specialtransporter(at)ntm-centralen.fi

på andra webbplatser

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.