Trafikverkets föregångare

Aika

Suomeksi

Ruotsiksi

1799–1806

Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta

Kunliga Finska Strömrensnings Direktionen

1816–1840

Koskenperkausjohtokunta

Kejserliga Strömrensnings Direktionen

1840–1860

Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta

Väg-och Vattenkommunikationernas Direktion

1860–1887

Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus

Väg-och Vattenkommunikationernas Överstyrelse

1887–1925

Tie ja vesirakennusten ylihallitus

Väg-och Vattenbyggnadernas Överstyrelse

1925–1964

Tie- ja vesirakennushallitus

Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen

1964–1990

Tie- ja vesirakennuslaitos

Väg-och Vattenbyggnadsverket

1990–2001

Tielaitos

Vägverket

2001–2009

 

2010-


Tiehallinto

 

Liikennevirasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vägförvaltningen

 

Trafiverket möjliggör och Närings-, trafik- och miljöcentralen

 

 

 

Aika

Suomeksi

Englanniksi

1799–1806

Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta

The Royal Finnish Committee for the Clearing of Rapids

1816–1840

Koskenperkausjohtokunta

The Committee for the Clearing of Rapids

1840–1860

Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta

The Road and Waterway Transport Board

1860–1887

Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus

The National Road and Waterway Transport Board

1887–1925

Tie ja vesirakennusten ylihallitus

The National Board of Road and Water Works

1925–1964

Tie- ja vesirakennushallitus

The National Board of Public Roads and Waterways

1964–1990

Tie- ja vesirakennuslaitos

The National Roads and Waterways Administration

1990–2001

Tielaitos

The Finnish National Road Administration (Finnra)

2001–2009
 

 

2010-

Tiehallinto

 

Liikennevirasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

The Finnish Road Administration (FINNRA)

 

The Finnish Transport Agency and Centre for Economic Development, Transport and the Environment

 
   
 
 
 
 
 
 

 

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

Genvägar