› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för gång- och cykeltrafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Keski-Suomi

Ajankohtaista:

ELY -keskus julkaisee Tienpidon ja liikenteen suunnitelman, jossa tarkastellaan liikenne ja infravastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ja hankkeita käytössä olevien resurssien sekä alueellisten tarpeiden näkökulmasta.

Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 ( pdf, 2,5 Mt)
Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 (issuu.com)

Kartta Keski-Suomen tietyöt kesä 2018 (pdf)

Kelirikkokorjaukset 2018

 

Keski-Suomen ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualueen toimialue on Keski-Suomen maakunta, alueella on 23 kuntaa.  Toimialue käsittää kolme kaupunkiseutua ja maaseutumaisia kuntia. Maakunnan perinteisiä kivijalkoja ovat metsä- ja konepajateollisuus. Tulevaisuudessa alueella panostetaan voimakkaasti teknologian kasvualoihin. Alueella asuu noin 275 000 ihmistä ja väestömäärän ennustetaan lisääntyvän vuosittain.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko. Alue sijoittuu päätieverkkojen 4 ja 9 solmukohtaan, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita erityisesti voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut.

ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualue vastaa toimialueellaan tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen viranomaispalveluista.  Vuosittain toimintaan käytetty rahoitus on 33 milj.euroa, josta 83 % kohdentuu maantieverkon toimiin.Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi maanteiden kunnossapidon ja investointien hankintaa Itä-Suomen alueella.
 

Liikenne ja sosiaalinen media

Liikennevastuualue on avannut Twitter-tilin: ELY Liikenne K-S (@elyliiks), jossa twiitataan ajankohtaisista tie- ja liikenneasioista. Tule sinäkin seuraamaan meitä!


Uppdaterad

ta kontakt

  • Trafikens kundservice 0295 020601 mån-fre,  kl. 9-14 (lna/mta)
  • trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

REGIONALA LÄNKAR