Koordi -työvoimapalveluiden hallinointihanke

Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahastohjelman toimintalinjaan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitteeseen 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR- varoja Lapin ELY -keskuksen alueella. Toiminta perustuu alueella toimiviin ESR-rahoitteisiin kehittämishankkeisiin, joiden toteuttamiseen kuuluu työvoimapoliittisia toimenpiteitä (työvoimakoulutus, palkkatuki ja valmennus).

Toteuttamisaika 15.2.2015 - 30.6.2019.

Koordi -hanke ESR-tietopalvelussa.

Yhteystiedot:

Merja Pyykkönen, puh. 0295 023 578

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uppdaterad

Genväger

Työllisyyshankkeiden HankeInnostamo Rovaniemellä 21.5.2019.

lisätietoja seminaarista Tiina Pulju tai Liisa Irri @ely-keskus.fi

På andra webbplatser