Kantatie 79 parantaminen Kairatien ja Ylikyläntien liittymän kohdalla, Rovaniemi - Lappi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa on tehnyt tienparannustöitä kantatiellä 79 Kairatien ja Ylikyläntien liittymän kohdalla Rovaniemellä.

Rakennushankkeeseen kuului Kairatien liittymän purkaminen ja korvaavan yhteyden rakentaminen 200 metriä Rovaniemen suuntaan rakennettavalla uudella Talvitien liittymällä. Talvitie ja siihen liittyvät kadut rakennettiin asemakaavan mukaisesti. Ylikylän liittymän kohdalle rakennettiin kantatielle kanavointi sekä liikennevalo-ohjaus. 

Uuden Talvitien liittymän kohdalle rakennettiin kantatielle väistötila.

Toimenpiteillä parannettiin liikenteen turvallisuutta ja pyrittiin turvaamaan kevyen liikenteen risteäminen kantatien kohdalla.

Hankkeen kustannukset olivat noin miljoona euroa. Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuun alussa ja valmistuvat lokakuun lopussa  2015. Urakoitsijana toimi Destia Oy.

Lisätietoja

Lapin ELY-keskus, projektivastaava Matti Ryhänen, puh. 0295 037 255
Rovaniemen kaupunki, rakennuspäällikkö Arvo Seppälä, puh.040 574 5628

Uppdaterad