Ylitornion keskustan kehittäminen, Ylitornio

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyössä Ylitornion kunnan kanssa käynnistämät tienparannustyöt Ylitorniolla maantiellä 19621 välillä Viskaalinmäki – Peränportti ovat valmistuneet.

Hankkeessa uusittiin Alkkulanraittia välillä Viskaalinmäki Peränportti noin 1,5 kilometrin matkalla. Maantie parannettiin pääosin nykyiselle paikalleen kaventamalla ajorataa ja rakentamalla kevyen liikenteen väylät tien molemmille puolille. Tielle rakennettiin ajonopeuden hidastimia, hidastimina käytetään korotettuja suojateitä.

Mellantien liittymä rakennettiin uuteen paikkaan. Niurontien liittymään rakennettiin kiertoliittymä. Alkkulanraitin kuivatusta parannettiinn rakentamalla sadevesiviemäreitä sekä salaojitusta. Alueen vesijohdot on uusittu ja koko Alkkulanraitti päällystettiin.

Toimenpiteillä parannettiin liikenneturvallisuutta ja lisättiin liikenneympäristön viihtyisyyttä.

Hankkeen kustannukset olivat noin 2,25 M€ euroa. Hankkeeseen saatiin rahoitusta myös Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Urakoitsijana toimi Napapiirin Kuljetus Oy.

Lisätietoja

Projektivastaava Tomi Tiuraniemi, puh 0295 037 262

 

 

 

Uppdaterad