Bryggarbeten

Till skötseln av skärgårdstrafiken hör även underhåll av infrastruktur som färje- och förbindelsebåtstrafiken behöver. Det finns totalt 85 bryggor vid färjelägen,  varav 40 på Skärgårdshavet. Inom förbindelsebåtstrafiken finns cirka 90 bryggor samt 49 bryggor som ägs av kommuner, övriga statliga myndigheter eller privata.

Granskning av bryggor hjälper NTM-centralen att planera och prioritera behövliga grundreparationer och förnyanden. Behov av ombyggnader växer hela tiden, eftersom de bryggor som har byggts vid övergången från 1970 till 1980-talen börjar nå slutet på sin livslängd.

 

 

 

Uppdaterad