Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kungörelser  – Nyland

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

Andelslaget Optowest och ett optiskt fibernät pdf. (64 kt). Bilaga (2 Mt)

Trafik och infrastruktur

Miljö och naturresurser

MKB-projekt

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

Grundvattenområden

Kungörelsen om recipientkontroll


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar