Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information


Kungörelser  – Nyland

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

Trafik och infrastrukturs

Miljö och naturresurser

Kungörelse om miljöförvaltningens statsunderstöd 2019 pdf. (127 KB)

Bilaga:

MKB-projekt

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

Grundvattenområden

Kungörelsen om recipientkontroll

 


Uppdaterad

Genvägar