Transportstöd

Regionalt transportstöd år 2018 och 2019

Aktuellt

Ansökan om transportstöd för transporter som utförts år 2018 ska göras senast den 31 mars 2019. Ansökan om transportstöd görs elektroniskt via ärendehanteringstjänsten för företagsstöd:

På sidan i fråga finns instruktioner om elektronisk ansökan samt en separat anvisning om e-ansökan om transportstöd. Det rekommenderas att man läser anvisningen innan ansökan om transportstöd görs.

Inloggning i E-tjänster för företagsstöd görs med en Katso-kod som fås från Skatteförvaltningen. Ytterligare upplysningar om e-tjänsterna för företagsstöd kan fås via Företagsfinlands telefontjänst, 0295 020 501 eller NTM-centralen i Norra Österbotten (tfn 0295 038 210). Alla ansökningar om transportstöd handläggs vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Transportstödet baserar sig på statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018). Ansökan om transportstöd görs kalenderårsvis i efterskott, på basis av utförda och betalda transporter.

Transportstöd ska sökas inom tre månader från utgången av året (ansökningsperioden). Det datum då transporten inleds avgör till vilken ansökningsperiod transporten hör.

Det rekommenderas att man före utarbetandet av en eventuell ansökan om transportstöd läser den separata beskrivningen av transportstöd som finns under.

 

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018)

Bestämmelser om transportstöd finns i statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018). Dessutom gäller det som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

Transportstöd söks hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten kalenderårsvis i efterskott inom tre månader från utgången av kalenderåret.

Transportstöd söks elektroniskt via NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd.

Syftet med transportstöd

Syftet med transportstöd är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag i glesbebodda regioner genom att minska den kostnadsbelastning som föranleds av långa transportsträckor för produkter.

Regioner som berättigar till transportstöd

Transportstöd kan beviljas för transport av produkter som SMF-företag bearbetat, när produkten har bearbetats i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax, eller i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi eller Viitasaari.

Uppdaterad