Utbildningstjänster

Utbildningnsprogram för företagsledningen

NTM-centralen genomför utbildningsprogram som riktar sig till företagsledningen vid små och medelstora företag (ledning och nyckelpersoner). Utbildningsprogrammen har planerats utifrån små och medelstora företags behov och de innehåller i allmänhet utbildningsdagar som är gemensamma för alla men också företagsspecifika konsulteringar.

Personalutbildning

En företagare som är arbetsgivare har tillgång till flera avgiftsfria rådgivningstjänster och serviceformer t.ex. om han behöver hjälp med att anställa arbetstagare, fullgöra sina arbetsgivarförpliktelser eller hantera uppsägningar. Ett företag kan på vissa villkor även få ekonomiskt stöd för att skaffa arbetskraft eller kunnande.

Regional information

Koulutuspalvelut – Kaakkois-Suomi

Koulutuksia  alueen pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille

Henkilöstökoulutus

Yritykset voivat tietyin edellytyksin kehittää ja täydentää henkilöstönsä ammatillista osaamista yhdessä TE-hallinnon kanssa yhteishankintakoulutuksena (TäsmäKoulutus). Koulutus suunnitellaan, hankitaan ja rahoitetaan yhdessä. Koulutuksen maksuosuus yritykselle vaihtelee yrityskoon ja koulutuksen luonteen perusteella 20–65 %. Sama koulutustarve voidaan toteuttaa myös yritysverkostoille, jolloin yrityksen maksuosuus jakautuu osallistuvien yritysten kesken.


Uppdaterad

genvägar

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.