Utbildningstjänster

Utbildningnsprogram för företagsledningen

NTM-centralen genomför utbildningsprogram som riktar sig till företagsledningen vid små och medelstora företag (ledning och nyckelpersoner). Utbildningsprogrammen har planerats utifrån små och medelstora företags behov och de innehåller i allmänhet utbildningsdagar som är gemensamma för alla men också företagsspecifika konsulteringar.

Personalutbildning

En företagare som är arbetsgivare har tillgång till flera avgiftsfria rådgivningstjänster och serviceformer t.ex. om han behöver hjälp med att anställa arbetstagare, fullgöra sina arbetsgivarförpliktelser eller hantera uppsägningar. Ett företag kan på vissa villkor även få ekonomiskt stöd för att skaffa arbetskraft eller kunnande.

Regional information

Koulutuspalvelut yrityksille - Etelä-Pohjanmaa

Johdon valmennukset

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat yrityksille liikkeenjohdon koulutusta:

  • Kasvuun johtaminen
  • Talouden ja tuottavuuden johtaminen
  • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Lisätiedot löytyvät yritysten kehittämispalvelujen sivulta:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella käynnistyvät liikkeenjohdon koulutukset löydät ELY-keskuksen tapahtumakalenterista.

Lisätietoja kehittämispalveluiden koulutuksista Etelä-Pohjanmaalla antaa kehittämispäällikkö Kari Välimäki, puh. 0295 027 642.

Osaava työvoima

Koulutus työnantajan ja valtion yhteishankintana, yhteishankintakoulutus

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöiden rinnalla. Myös vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen.

Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli. Työ- ja elinkeinohallinto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen, jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. Yhteishankintakoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan vastuulle kuuluvaa henkilöstökoulutusta, esim. työtehtäviin perehdyttämistä tai yleistä ammattitaidon ylläpitämistä.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe:

  • RekryKoulutus - kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta.
  • TäsmäKoulutus - yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.
  • MuutosKoulutus - työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea lomautettuja työntekijöitään.

Koulutuksia voidaan yhdistää. Niin kutsutussa vaihtovalmennuksessa toteutetaan samanaikaisesti RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta.

Yhteishankintakoulutuksista Etelä-Pohjanmaalla lisätietoja antavat:

  • Merja Kantamaa, puh. 0295 027 565.
  • Eliisa Rissanen, puh. 0295 027 603.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

TE-palvelujen verkkosivulta löydät lisätietoja työvoiman koulutusmahdollisuuksita:


Uppdaterad