Logo: Hävkraft från EU 2014-2020.EU-flaggan.Finlad - mitt hem -logo och texten "Stig in. Det lönar sig."
Finland –  mitt hem

Projektet Finland – mitt hem sammanför experter som arbetar med invandrare till ett nätverk som genomför integreringstjänster av allt högre kvalitet och med allt bättre effektivitet runt om i Finland.

 

I projektet utvecklas de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra stig.

  • I projektdelen En bra start (kotouttaminen.fi) utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfasen genom pilotverksamhet.
  • I projektdelen En bra stig (kotouttaminen.fi) stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionalkoordinatorer.

    Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020 och administreras av NTM-centralen i Nyland.
     

Kontakt information

  • Projektledare Ilona Korhonen, ilona.korhonen(a)ntm-centralen.fi,  0295 020 972
  • Projektsakkunnig Laura Ruuskanen, En bra start, laura.ruuskanen(a)ntm-centralen.fi, 0295 020 939
  • Projetktplanerare Hanna Aaltonen, hanna.aaltonen(a)ntm-centralen.fi, 0295 020 995


Regionalkoordinatorer: Kontaktuppgifter hittar du på kartan (klikka på blå bollar).

Ifall kartan inte öppnas korrekt, pröva på följande

Uppdaterad

Genvägar

NYHETSBREV

PROJEKTETS PUBLIKATIONS OCH PRODUKTER:

Webinaari Työskentely asioimistulkin kanssa 20.5.2020.

Mitä tulkkauksen tilaamisessa on huomioitava? Mitä itse tulkkaustilanne edellyttää? Millainen on tulkin rooli? Millaisissa tilanteissa erilaiset tulkkauspalvelut toimivat parhaiten? Hyödynnä Kotona Suomessa -hankkeen järjestämän koulutuksen materiaalit.

Kotona Suomessa ja Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeet järjestivät yhteistyössä 19.5.2020 koulutuksen "Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen". Koulutusmateriaali alla:

Ota käyttöön kotoutumisen indikaattorit sekä keinot työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen –webinaarin 7.5.2020 esitykset löydät alta.

Webinaarissa kuultiin puheenvuorot työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksesta, Kotona Suomessa –hankkeesta ja kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelusta. Tallenne on katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.

Ymmärrä Suomea -videosarjan tekstit ruotsiksi

Ymmärrä Suomea on seitsemänosainen, maahanmuuttajille suunnattu opetusvideosarja suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista. Videot ovat katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla. Videot on laadittu suomen ja ruotsin lisäksi kuudella kielellä. Videoiden ruotsinkieliset tekstit löydät alta. Niitä voi käyttää esimerkiksi videoihin perustuvien tehtävien tekemisessä.