Finland –  mitt hem

Projektet Finland – mitt hem sammanför experter som arbetar med invandrare till ett nätverk som genomför integreringstjänster av allt högre kvalitet och med allt bättre effektivitet runt om i Finland.

 

I projektet utvecklas de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra stig.

  • I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfasen genom pilotverksamhet.
  • I projektdelen En bra stig stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionalkoordinatorer.

    Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020 och administreras av NTM-centralen i Nyland.

     

Kontakt information:

  • Projektledare Ilona Korhonen, ilona.korhonen(a)ntm-centralen.fi,  0295 020 972
  • Projektsakkunnig Laura Ruuskanen, En bra start, laura.ruuskanen(a)ntm-centralen.fi, 0295 020 939
  • Projetktplanerare Hanna Aaltonen, hanna.aaltonen(a)ntm-centralen.fi, 0295 020 995


Regionalkoordinatorer: Kontaktuppgifter hittar du på kartan (klikka på blå bollar).

Ifall kartan inte öppnas korrekt, pröva på följande

Uppdaterad