Kotka-Pyttis -rutten

1.1.2014-31.12.2023 sköter Finlands Skärgårdsrederi Ab förbindelsefartygstrafiken på Kotka-Pyttis -rutten enligt serviceavtal. Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten angående trafiken i fråga. Intressegrupperna skall höras före tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser