Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

NTM-centralernas kundtjänst

Coronaviruset påverkar även NTM-centralernas kundtjänst. Enligt THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar och rekommendationer undviker vi enligt möjligheter att umgås och att ordna evenemang för att hejda smittspridning. Vår elektroniska kundtjänst är öppen 24/7.

Noggrannare tilläggsuppgifter i ärendet fås av NTM-centralen i ditt område:

Hjälp för företagare med svårigheter orsakade av coronavirussituationen

Regeringen har förberett ett omfattande stödpaket till företag för att hindra nackdelarna av coronavirusepidemin. NTM-centralerna beviljas tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd till företagen. Med tilläggsfinansieringen stöds små- och medelstora företag, som har lidit av marknads-och produktionsstörningar förorsakade av coronaviruset. Tjänsten är användbar i hela landet. Ansökningen har öppnat den 31 mars 2020 på NTM-centralens webbsidor. Obs! Stöd går ut 8.6.2020 kl. 16.15

Coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag - Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin - sök öppnades 18.5.2020:

Understöd till förplägnadsföretagen:

Företag Finland

Ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter

I rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen finns också anvisningar om hur man ska gå till väga i situationer som coronakrisen orsakat för företagsverksamheten.

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och befintliga företag i olika skeden av företagsverksamheten.

NTM-centralernas företagartjänster stöder företag flexibelt och intensifierat

NTM-centralernas företagartjänster, alltså utvecklingsstöd till företag, utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö, regionalt transportstöd och utvecklingstjänster för företag, kan sökas normalt. Även beviljande och utbetalning av understöd fungerar normalt. Stödnivån höjs tillfälligt för tjänsterna Analys och Konsultering så att företaget betalar 30 euro + moms per konsulteringsdag.

Uppdaterad