Maantien 637 (Jyväskyläntie) liittymä- ja yksityistiejärjestelyt Vihtavuoren taajaman kohdalla, Laukaa, tiesuunnitelma

Seututie 637 ulottuu Jyväskylästä Äänekosken Konginkankaalle ja toimii tällä välillä myös valtatien 4 varareittinä. Seututiellä on merkittävä rooli työmatkayhteytenä, joka korostuu Jyväskylän ja Laukaan välisellä tieosuudella. Seututie on myös merkittävä raskaan liikenteen yhteys ja osa suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa.

Seututien 637 liikennemäärä Vihtavuoren eritasoliittymän eteläpuolella on 8771 ajoneuvoa/vrk ja raskaan liikenteen osuus 5,5%. Eritasoliittymän pohjoispuolella KVL on 7962 ja raskaan liikenteen osuus 3,0%. Suunnittelualueen tieosuudella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana 11 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 3 henkilövahinkoon johtaneita ja 0 kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Nykyiset järjestelyt Vihtavuoren eritasoliittymässä eivät mahdollista 80 km/h tavoitenopeutta vaan eritasoliittymän kohdalla on 60 km/h nopeusrajoitus. Etenkin ruuhka-aikaan 637:lle liittyminen ja 637:lta vasemmalle kääntyminen on haastavaa. Yhteysvälin muita ongelmia ovat mm. liikenneturvallisuuspuutteet, johtuen merkittävän suurista liikennemääristä ja tiheässä olevista liittymistä.

Hankekuvaus

Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kaksi uutta suoraa ramppia Vihtavuoren eritasoliittymään. Suunnitelmaan sisältyy myös Haavistontien pohjoispään uudelleen linjaus ja sen liittymän ja liittymäjärjestelyjen suunnittelu uuteen turvallisempaan paikkaan. Tiesuunnitelmassa tutkitaan myös kahdeksan yksityistieliittymän katkaisua ja suunnitellaan korvaavat yhteydet ellei niitä jo ole olemassa. Tiesuunnitelmassa turvataan yhteydet kevyen liikenteen väylille ja bussipysäkeille.  

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa ja sitä laatii konsulttina Plaana Oy. Tiesuunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisölle avoimessa yleisötilaisuudessa 4.6.2019.  Kutsu yleisötilaisuuteen on julkaistu Laukaa-Konnevesi ja Keskisuomalainen lehdissä 29.5.2019.

Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2019. Suunnitelman valmistuttua Laukaan kunta asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan paikallisissa sanomalehdissä.

Toteutus

Suunniteltaville toimenpiteille ei ole osoitettu rahoitusta eikä toteutusaikataulusta ole tietoa.

Lisätietoja

Keski-Suomen ELY-keskus: Projektipäällikkö Soili Katko, soili.katko(a)ely-keskus.fi, p. 0295 024 010
Plaana Oy: Projektipäällikkö Keijo Körkkö, keijo.korkko(a)plaana.fi, p. 040 865 6676

 

Uppdaterad

Genvägar

Suunnitelmakartat:

Muut kartat löytyvät täältä (www.vayla.fi)