Yt 16684 ja 6015, Vesangantien kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie – Raviraitti, Jyväskylä

Aluevaraussuunnitelma on laadittu kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien liikenneturvallisuutta lisäävien toimenpiteiden toteutuksesta Vesangantielle välillä Ruokkeentie – Raviraitti. Suunnitteluväli käsittää yhdystien 16684 (Ruoke) kokonaan ja yhdystiestä 6015 (Könkkölä – Kypärämäki) osuuden väliltä Könkkölän liittymä – Raviraitti Jyväskylän kaupungin alueella. Suunnitelmassa selvitettiin kevyen liikenteen väylän linjauksen perusratkaisua ja tilanvaraustarvetta Ruokeen alueen asemakaavoitusta sekä myöhempää jatkosuunnittelua varten.

Suunnitelma on tyypiltään esisuunnitelma, jolla ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Ennen rakentamista tulee laatia tie- ja katusuunnitelmat. Hankkeen rahoituksesta ei ole tietoa.

Uppdaterad

Genvägar

Liitteet:

Raportti (pdf, 3 Mt)
Vesangantie Liite1 (pdf, 1 Mt)
Vesangantie Liite2 (pdf, 969 kt)
Vesangantie Liite3 (pdf, 1 Mt)
Vesangantie Liite4 (pdf, 47 kt)