Valtatie 4 Vehniä - Äänekoski, ympäristövaikutusten arviointi

Hankekuvaus

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Tien merkitys myös Jyväskylän seutukunnan sekä Äänekosken liikenteelle on huomattava.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt suunnittelun valtatien 4 parantamiseksi moottoritienä Laukaan Vehniän ja Äänekosken Huutomäen välillä. Suunnittelun pohjaksi on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa selvitetään eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön.

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus/ ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut lausuntonsa arviointiohjelmasta 29.12.2014. YVA-ohjelma on työsuunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä, tutkittavista vaihtoehdoista, arviointimenettelyn järjestämisestä sekä hankkeeseen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Varsinainen vaihtoehtojen arviointi on tehty ja siitä on laadittu YVA-selostus. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty Vehniän - ja Äänekosken välille ympäristövaikutusten arviointi ohjelman, yhteysviranomaiselta saadun lausunnon ja linjauksista tehtyjen lisäselvitysten mukaisesti.

YVA valmistunut

Ympäristön vaikutusten arviointiselostus on valmistunut.

Arviointiselostuksesta on saatu viranomaistahojen ja pyydettyjen eri tahojen lausunnot sekä kansalaiset ovat lausuneet mielipiteensä. Arviointiselostus on ollut nähtävänä 3.4.–19.5.2017 välisellä ajalla Laukaan ja Uuraisten kunnan ja Äänekosken kaupungin sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla.

Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostukseen. Arviointiselostus liitteineen sekä yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävänä sähköisenä myös osoitteessa www.ymparisto.fi/vt4VehniaAanekoskiYVA.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, sen liitteet sekä arviointityön aikana pidetyn sidosryhmän työpajan muistio löytyvät omilta alasivuiltaan.  

Ympäristöarviointiselostuken on tehnyt Ramboll Oy, projektipäällikkönä on toiminut Joonas Hokkanen.

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Kari Komi, p. 0295 024 691, kari.komi(at)ely-keskus.fi

Uppdaterad