Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn -väylät, Saarijärvi, Aluevaraussuunnitelma

Tavoitteet

Työn tavoitteena on parantaa valtatien 13 ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta valtatien ja seututien 633 (Myllymäentie) liittymäalueella.  Vuoden 2018 kaupunkilaisille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn vastauksissa tärkeimmiksi parannettaviksi kohteiksi nousi 1. liikekeskuksen ja 2. Myllymäentien liittymät. Palvelutaso ajoneuvoliikenteelle liittymässä on edelleen riittävä, mutta kevyt liikenne kulkee satunnaisista paikoista valtatien yli päästäkseen valtatien pohjoispuolella sijaitseviin kauppoihin ja yrityksiin.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä Saarijärven kaupungin kanssa laatinut aluevaraussuunnitelman syyskesällä 2018. Suunnitelmassa esitetään valtatien 13 ja seututien 633 liittymään uusi suojatie sekä valtatien pohjoisreunassa kulkeva kävelyn ja pyöräilyn yhteys liittymästä kauppakiinteistöille. Esitetty suojatie vaatii liittymän muuttamisen valo-ohjatuksi. Suojatien sijainnille tutkittiin kahta vaihtoehtoa, joista jatkosuunnitteluun päätettiin valita vaihtoehto 2, jossa suojatieylitys sijaitsee liittymäalueen länsipuolella.

Suunnittelukonsulttina toimi Destia Oy.  Suunnitelmassa osoitetut järjestelyt mahtuvat nykyiselle lunastetulle tiealueelle.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen suunnitelma. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma).

Kohteesta käynnistetään LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma lokakuussa 2018.

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskus:
Liikennejärjestelmäasiantuntija Soili Katko, soili.katko(a)ely-keskus.fi, p. 0295 024 010

Uppdaterad

Genvägar

Liitteet

Aluevaraussuunnitelma (www.doria.fi)

Yleiskartta (pdf, 141 kt)
Suunnitelmakartta 2.1. (pdf, 684 kt)
Suunnitelmakartta 2.2.  (pdf, 679 kt)