Utveckling av uppfinningar

Utveckling av uppfinningar

Företagskunder kan erbjudas NTM-centralens utvecklingstjänster för små- och medelstora företag. Genom att utnyttja dem vill man lotsa företaget i att kommersialisera uppfinningen och bygga upp en ny framgångsrik affärsverksamhet. Som en del av dessa tjänster kan man bl.a. låta göra utredningar om nyhetsvärdet, marknadsundersökningar eller utredningar i anknytning till produktionen. 

Man kan ansöka om finansiering från Business Finland att utveckla sin uppfinning och innovativ idé som affärsverksamhet.

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.