Utveckling av uppfinningar

Utveckling av uppfinningar

Företagskunder kan erbjudas NTM-centralens utvecklingstjänster för små- och medelstora företag. Genom att utnyttja dem vill man lotsa företaget i att kommersialisera uppfinningen och bygga upp en ny framgångsrik affärsverksamhet. Som en del av dessa tjänster kan man bl.a. låta göra utredningar om nyhetsvärdet, marknadsundersökningar eller utredningar i anknytning till produktionen. 

Man kan ansöka om finansiering från Tekes att utveckla sin uppfinning och innovativ idé som affärsverksamhet. Vi rekommenderar att man tar kontakt med Tekes sonderingstjänst eller med experter i Tekes innan man lämnar in ansökan. Vid behov kan nya företags och mikroföretags skickas vidare till en Tekes temaklinik där man får viktig information om hur man vidareutvecklar sin uppfinning eller innovativ idé. Man kan läsa mer om finansieringskriterierna och -villkoren på Tekes webbplats.

Från regionerna

Keksinnön kehittäminen - Kaakkois-Suomi

Asiantuntija Toivo Venäläinen (Tekes) palvelee keksintöasioissa Kaakkois-Suomen alueella. Hän on tavattavissa ennakkoon sopien. Tehtävinä ovat mm. keksintöihin liittyvät arviointi- ja selvitystehtävät, suojaus-, rahoitus- ja muu neuvonta.

Yhteystiedot:
Toivo Venäläinen, p 0295 055 280, toivo.venalainen@tekes.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela